Letní biblická škola 2016 – studujeme Písmo svaté společně

panel-brailleLBŠ-2016-info