O nás

Vítejte na stránkách Biblického teologického semináře.

Naším posláním je vést křesťany blíže k Pánu a Spasiteli církve skrze hlubší poznávání Písma svatého.

  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Blog

Matouš 2:13-23

Svůj poslední příspěvek jsem začal tvrzením, že druhá kapitola Matouše je celá naruby. Ti, kteří měli Božího Syna přijmout jako Mesiáše a Krále Židů, ho nepřijali, a naopak ti, u kterých bychom to nikdy neočekávali, přišli a uctívali ho. Například velekněží a zákoníci věděli o přicházejícím Mesiáši všechno, ale neprojevili o něj žádný zájem ani víru. A nakonec Herodes ukázal Ježíši to nejhorší opovržení ve svých vražedných úmyslech. Je ale ještě třetí skupina, kterou bychom neměl přehlédnout, a přece si jí málokdo povšimne: Jeruzalém. Celý článek…