autoři

Záměr blogu

Záměrem tohoto blogu je povzbudit a budovat křesťany skrze stručné výklady biblických textů. Postupem času zde budou vznikat jednoduché komentáře k různým knihám a částem Bible, které mohou být čtenáři k vlastnímu povzbuzení, nebo mohou posloužit jako pomůcka při přípravě vyučování/kázání z dané biblické knihy.

Autoři

Autoři výkladů na tomto blogu přijímají Písma Starého a Nového zákona jako Duchem svatým inspirované, bezchybné Boží slovo, ve kterém se Svatý Bůh zjevuje člověku, jehož středobodem je osoba a dílo Mesiáše, Ježíše Krista Nazaretského, a které je jedinou autoritou pro člověka v otázkách víry i každodenního života. (více o zásadách výkladu zde)

David Hogg

Profesor teologie a proděkan na Beeson Divinity School, USA.

Randy McKinion

Profesor Starého zákona a biblických jazyků na Shepherds Theological Seminary a pastor místní církve v Severní Karolíně v USA.

Milan Píš

Učitel Nového zákona a teologie na Biblickém teologickém semináři v Pelhřimově.

Vláďa Donát ml.

Učitel Starého zákona, teologie a hebrejštiny na Biblickém teologickém semináři v Pelhřimově.