Archiv pro rubriku: ev. podle Matouše

Matouš 2:13-23

Svůj poslední příspěvek jsem začal tvrzením, že druhá kapitola Matouše je celá naruby. Ti, kteří měli Božího Syna přijmout jako Mesiáše a Krále Židů, ho nepřijali, a naopak ti, u kterých bychom to nikdy neočekávali, přišli a uctívali ho. Například velekněží a zákoníci věděli o přicházejícím Mesiáši všechno, ale neprojevili o něj žádný zájem ani víru. A nakonec Herodes ukázal Ježíši to nejhorší opovržení ve svých vražedných úmyslech. Je ale ještě třetí skupina, kterou bychom neměl přehlédnout, a přece si jí málokdo povšimne: Jeruzalém. Celý příspěvek

Matouš 2:1-12 (2)

Druhá kapitola Matoušova evangelia je celá naruby. Když čteme příběh o Ježíšově narození, zjišťujeme následující. Ti lidé, kteří měli poznat znamení jeho příchodu a uctívat ho tak neučinili, a naopak ti, u kterých bychom neočekávali, že znamení jeho příchodu pochopí a budou ho uctívat, učinili přesně tak. Celý příspěvek

Matouš 2:1-12 (1)

Příběh o tom, jak mudrci (mágové) z východu navštěvují Ježíše patří mezi známější části Bible. Spolu s pastýři a jesličkami jsou mudrci známým obrazem ve většině Evropy. Ale jak dobře vlastně známe tento příběh?

Když čtete Matoušův popis narození Ježíše, nemůže vám uniknout ironie, že v zemi plné oddaných, inteligentních a vzdělaných biblických učenců, kteří jsou odhodlaní věřit, že Bůh pošle Mesiáše, jsou pohanští cizinci jediní, kteří pochopí, co se děje. Kdo přesně jsou tito mudrci? Celý příspěvek

Matouš 1:19, 24-25

Zdrávas Maria, milosti plná! Nemusíte být katolík, abyste věděli, jak je Marie v této tradici uctívaná. Důvod, proč je Marie v katolické církvi tak uctívaná a obdivovaná je dlouhý příběh s mnoha kličkami. Nevím, jak vás, ale mě občas napadne, proč není takto uctíván nebo alespoň uznáván i Josef. Josef pochopitelně neporodil Božího Syna, ale věřím, že Boží prozřetelná milost, která vedla k vyvolení Marie jako Ježíšovy matky, se vztahovala i na Josefa, který také hrál roli ve výchově tohoto jedinečného syna. Celý příspěvek

Matouš 1:18-23

V minulém příspěvku jsem se zaměřil na obsah a účel rodokmenu na začátku Matouše. I když chceme tento rodokmen opustit a dívat se dále do Matoušova evangelia, je nutné si znovu připomenout, že zde nejde pouze o historický výpis jmen pro pár zvědavých Židů. Ve skutečnosti se jedná o základ, na kterém stojí nejen zbytek první kapitoly, ale i celé Matoušovo evangelium. Co tím myslím? Celý příspěvek

Matouš 1:1 – 17

Rodinné fotky mohou být velmi zajímavé. Když jsem vyrůstal, naše rodina se čas od času shromáždila k prohlížení fotek z předchozích dovolených, z rodinných oslav nebo jen tak z každodenního života. Mezi členy naší rodiny tyto obrázky vyvolávaly smích, osobní poznámky a živou diskuzi. U cizího člověka by ovšem způsobily pouze prázdné, nechápavé pohledy. Pokud neznáte mou rodinu, naše fotky prostě neoceníte.

Na začátku Evangelia podle Matouše máme něco jako rodinné album. Ano, je to seznam jmen, rodopis, ale ve skutečnosti je to mnohem více. Za těmito jmény jsou příběhy a zkušenosti. Některé jsou velmi známé, jiné ne. Podívejme se alespoň na dva příběhy v tomto seznamu.

Celý příspěvek