Archiv pro rubriku: Žaltář

Rozjímání nad Žaltářem (část 2.)

V první části úvodu k Žaltáři jsme hovořili o hermeneutické a homiletické důležitosti Žalmů 1 a 2 pro výklad celého Žaltáře. Žalm 1 nám ukázal, že pravá moudrost přichází z rozjímání nad Tórou a Žalm 2 soustředil naši mysl na Mesiáše. První dva žalmy nás tedy vedou k tomu, abychom celý Žaltář vnímali v kontextu moudrosti a přicházejícího Mesiáše. Budeme-li pozorně číst zbytek knihy – především předěly mezi jednotlivými knihami Žalmů – pak se tyto dvě základní myšlenky ukáží ještě jasněji. Celý příspěvek

Rozjímání nad Žaltářem (část 1.)

Žaltář mě v mém studiu a vyučování už dlouho fascinoval, stejně jako tomu bylo pro mnoho věřící, kteří nás předešli. Mnozí nacházeli na stránkách této knihy útěchu, povzbuzení i usvědčení. V tomto a následujícím příspěvku chci vyzdvihnout některé otázky ohledně způsobu, jakým Žalmy čteme a kážeme (vyučujeme). Během svého křesťanského života jsem většinou k této knize přistupoval jako ke 150 jednotlivým ztišením pro mou potěchu. Studium Žaltáře tedy znamenalo nalistovat si žalm, ponořit se do něj a číst ho jako bych byl žalmistou. Jeho potřeby se staly symbolicky mými potřebami; jeho chvály se staly podnětem mých chval; jeho nepřátelé se stali obrazem mých nepřátel. Dohromady to nejsou špatné věci, a na začátek musím říct, že žalmy lze číst i jako ztišení (do určité míry). Cokoli řeknu teď nebo později nepopírá to, že takové aspekty v této knize stále nacházím.  Celý příspěvek