Místní vyučující

Eliška a Vláďa patří mezi zakladatele Biblického teologického semináře.

 

JIN_1716-004Vláďa studoval dva roky na biblické škole Word of Life ve státě New York. Po ukončení studia sloužil čtyři roky jako misionář WOL ČR, kde se věnoval práci s dětmi a mládeží až do konce roku 2003.

Vláďa i Eliška absolvovali bakalářské studium na Univerzitě Liberty ve Virginii. Poté studovali na Jihovýchodním Baptistickém Teologickém Semináři v Severní Karolíně, kde spolu v roce 2007 dokončili magisterský program v oboru teologie, každý s jinou specializací.

Eliška se zaměřila především na biblické poradenství a novozákonní řečtinu a Vláďa na Starý zákon, hebrejštinu a apologetiku. Na BTS Eliška vyučuje angličtinu, novozákonní řečtinu a biblické poradenství. Vláďa je ředitelem BTS a učí hermeneutiku, biblickou teologii, biblickou hebrejštinu a starozákonní exegezi.

kontakt: vdonat@btscr.cz


Milan a Míša se připojili k týmu BTS v roce 2009.

 

DSC_0178Po ukončení magisterského studia na Katedře evangelikální teologie a misie na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici sloužil Milan jako starší sboru BJB v Českých Budějovicích a misijní pracovník pro Český Krumlov.

Na BTS Milan vyučuje Nový zákon, biblickou teologii a církevní historii. Milan i Míša jsou zapojeni do každodenního života studentů v oblasti duchovní i praktické a Milan je zároveň jedním z pastorů místního sboru v Pelhřimově.

kontakt: mpis@btscr.cz