Poslání

Naším posláním je vést křesťany blíže k Pánu a Spasiteli církve skrze hlubší poznávání Písma svatého.

Věříme, že Písma Starého a Nového zákona jsou inspirovaným a dokonalým zjevením trojjediného Boha, a jako jediná mají skrze působení Ducha svatého moc proměňovat křesťany (a tím celou církev) do podoby Pána Ježíše Krista, k oslavě Boha Otce.

Za tímto účelem nabízíme jednoleté a dvouleté denní studium a dvouleté dálkové studium, pořádáme konference na různá teologická i praktická témata, vydáváme biblicky zaměřenou literaturu a další pomůcky ke studiu Bible, a sloužíme v místních církvích.