Zapojte se

Jsme rádi, že máte zájem o službu Biblického teologického semináře. Chcete-li se nějakým způsobem spolupodílet na práci BTS, potom Vám nabízíme následující možnosti.

Modlitební podpora

Vidíme jako nezbytné, aby za touto službou stáli lidé, kteří se za ni modlí. Chcete-li se za nás pravidelně modlit, potom vám rádi budeme zasílat e-mailové zprávy o naší činnosti s aktuálními modlitebními předměty. (Tyto zprávy jsou zasílány jednou za šest až osm týdnů.)

Informovanost sborů

Snažíme se informovat sbory o seminářích, konferencích, evangelizačních a jiných akcích, které BTS nabízí. Máte-li zájem informovat ve vašem sboru o nabídkách BTS, napište nám a my vám budeme pravidelně posílat seznam aktuálních nabídek BTS pro váš sbor.

Praktická pomoc

Hledáme dobrovolníky, kteří mohou pomoci se stavebními a údržbářskými pracemi. Je možné přijet na jeden i více dní a pomoci s rekonstrukcí budovy nebo s drobnými opravami techniky (ubytování a strava jsou zajištěny).

Finanční pomoc

Provoz i jednorázové projekty jsou financovány z darů jednotlivců a sborů. Přispívat můžete pravidelně nebo jednorázovou částkou. Na požádání vám rádi zašleme aktuální seznam finančních potřeb. Číslo našeho účtu je 107-9345530227/0100. Jako variabilní symbol prosím uveďte své telefonní číslo. (Při poskytnutí finančního daru Vám na začátku následujícího roku zašleme potvrzení ke snížení daně z příjmu).

Pro podrobné informace nás prosím kontaktujte na info@btscr.cz nebo na telefonu 774 998 246.

Děkujeme.